Friday, July 21, 2006

DUTA 04/05

Tidak ada kata selain akal, tidak ada fakir seperti yang bodoh, tidak ada warisan selain adab kesopanan, tidak lahir fikiran yang baru melainkan berbincang atau berfikir, tidak ada kekuatan melainkan bersatu.