Friday, November 25, 2011

Jigsclue: Islam Liberal: Di dalam dunia yang penuh tipu muslihat ini, kesemua pihak adalah di bawah cengkaman dan pemerhatian Iblis Laknatullah dan kuncu-kuncunya ...

No comments: